Genusfotografens bildanalys

Av Tomas Gunnarsson, genusfotografen.se
Foto: Amelie Sjöstrand Gereholt

En viktig inspiration för Bilden av oss har varit bildhandboken “Bilder som förändrar världen” som är skapad av Genusfotografen Tomas Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun.

Det är en handbok för att medvetandegöra hur könsroller reproduceras i bilder och i bildval. Samma sorts strukturer präglar de vanliga bilderna från landsbygden. På samma sätt som människor kan osynliggöras och exkluderas när vi pratar om kön så kan vi göra det när vi pratar om platser och de människor som bor här. Vi ville därför använda Tomas Gunnarssons expertis för att titta på hur vi i Jämtlands län arbetar med offentliga bilder. Vi bad honom därför att bildanalysera omslaget till RUS, vilket är den regionala utvecklingsstrategin för Jämtland Härjedalen. Det här är vad han såg!

Bild 1

”Män är experter, kvinnor nybörjare.” Det är budskapet som kommuniceras i omslagets första bild. En man i brandgul hjälm som hjälper en kvinna i vit hjälm som tappat fotfästet och är beroende av en man att bli räddad och guidad av. Är det Region Jämtland Härjedalens utvecklingsstrategi – att 2050 ska vara en återgång till 1950-talets könsroller?

Bild 2

Den här bilden var fin! En pappa och dotter som chillar i hängmattan i en skog. En bild som visar en mer modern mansroll där män också förväntas vara närvarande och omhändertagande föräldrar.

Här hade det ju kunnat vara en pappa och barn med utomnordisk bakgrund. Eller varför inte en familj med två pappor eller två mammor? När man har en idyllisk hängmatta och barrskog spikad finns ju oändliga möjligheter att befolka bilden med modeller, kärlekspar eller familjer som får flera att känna sig inkluderade.

Bild 3

En hög av händer i olika hudtoner. Det här är den mest typiska bilden man får upp om man googlar ”mångfald”. Personligen tycker jag att såna bilder tenderar att kännas tomma och se ut som glättiga amerikanska bildbanksbilder. Vore det inte en bättre idé att faktiskt skildra mångfalden som existerar i Jämtland och Härjedalen genom att porträttera människor med olika etnisk bakgrund som jobbar, umgås eller bildat familj tillsammans? Och gärna en bild där man ser ansikten, för då känns bilden mer äkta och inte bara symbolisk.

Alla bilder

Locations: Dålig spegling av Jämtland och Härjedalen!

Tyvärr verkar inga av dessa bilder faktiskt vara tagna i Jämtland eller Härjedalen. En bildsökning visar att bara hängmattebilden är från Norrland (Umeå), de andra från Stockholm och Norrköping. Även bakgrundsmiljön, eller känslan av plats, kan ju vara avgörande för om folk känner att en bild speglar dem och deras liv eller inte. Här har regionen missat ett – tre – gyllene tillfällen att välja bakgrunder, byggnader eller miljöer som faktiskt skapar igenkänning lokalt.