Omvärlden

Varför ser bilden av landsbygd ut som den gör i Sverige? Och hur ser bilden av Sverige ut, egentligen? 

De borde sakna bilden av oss

Det är bilden av den samiska vardagen i norr som syns. I nyheterna om samer. Dit åker de när den stora världen vill lära sig mer om det samiska livet. När storstaden vill synas med samer.

Din plats på multiarenan – Om makten över självbilden

En vildmark. Ett Indien. En lustgård. En icke-plats. En föryngringsyta. En rekreationsyta. Ett stödområde. En destination. En vindkraftspark. En affärsdrivande multiarena. Är det så din plats på jorden ska beskrivas?

Myter med olika makt

I Norge är landsbygderna fortfarande en stark politisk kraft, det är en politisk dimension som ingen norsk politiker kan ignorera. Om du gör det är risken att förlora stor.

Utan karta och kompass i det paradoxala Sverige

Berättelsen om Sverige blir effektiv först när den ges en narrativ båge och en inre moralisk och politisk logik. Att enbart erbjuda ett löst sammansatt smörgåsbord av kräftor, köttbullar, surströmming och snus, kryddat med lite jämställdhet, barns rättigheter och luddigt tal om mångfald och mänskliga rättigheter är inte tillräckligt.

På strövtåg i medielandskapet

Nyheter är lika viktiga för demokratin som pengar för ekonomin. Och i det perspektivet har Sveriges landsbygder blivit allt fattigare. Men utvecklingen rusar – där nya typer av medier också vitaliserar.