Tips

Arbetet med Bilden av oss utgår från forskning och studier som gjorts kring maktförhållandena mellan stad och land, urban norm och lokal utveckling. Här kan du läsa vidare:

Världens bästa plats?

Josefina Syssner om platsmarknadsföring, makt & medborgarskap

Urbant tolkningsföreträde

Malin Rönnblom:  En studie i hur landsbygd skapas i nationell policy.

Vinna eller försvinna?

Lotta Svensson: Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter

Reproducing a periphery

Madeleine Eriksson.

Tillväxtverkets vägledning

för livskraftiga landsbygder, ett praktisk redskap för dig som arbetar med dessa frågor.

Checklista

Trampolin PR:s checklista ”Kommunikation för stad & land”

Ännu mer!

Ännu mer hittar du på www.harifran.nu, en webbplats som sammanställt forskning och artiklar.
Här hittar du det mesta som publicerats inom ämnet fram till 2021.