Integritetspolicy Sveriges hembygdsförbund

1. Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Sveriges hembygdsförbunds tjänster kan det finnas särskilda villkor för Sveriges hembygdsförbunds behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

2. Personuppgiftsansvarig
Sveriges hembygdsförbund, organisationsnummer 802006-2181, 113 61 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

Om du är kontaktperson i en förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund.
När du ger en gåva / anmäler dig som givare till Sveriges hembygdsförbund.
När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Sveriges hembygdsförbund.
Köper profilprodukter via vår webbutik.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller köper något i vår butik kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

5. Vad använder vi uppgifterna till?
När du ger en gåva, anmäler dig som Hembygdsvän eller köper något i vår butik, eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Sveriges hembygdsförbunds verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Sveriges hembygdsförbund kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Sveriges hembygdsförbund rapporterar däremot uppgifter om gåvor över 200 kr till Skatteverket för att gåvogivaren ska få skattereduktion (PH: Detta gäller enbart så länge avdragsrätten fortfarande gäller samt i det fall ni blir godkända för avdragsrätt).

Sveriges hembygdsförbund kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Sveriges hembygdsförbunds räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Sveriges hembygdsförbund som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Sveriges hembygdsförbunds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES.

7. Barns personuppgifter
Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Sveriges hembygdsförbund rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

8. Länkar till externa webbplatser
Sveriges hembygdsförbunds webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Sveriges hembygdsförbund. Sveriges hembygdsförbund ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer Sveriges hembygdsförbund att publicera den justerade integritetspolicyn på hembygd.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Sveriges hembygdsförbund genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Sveriges hembygdsförbund också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Sveriges hembygdsförbund behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Sveriges hembygdsförbund behandlar dina personuppgifter.

11. Kontaktinformation till Sveriges hembygdsförbund
Om du har du frågor om Sveriges hembygdsförbunds behandling av personuppgifter, vill begära ett registerutdrag eller få dina personuppgifter raderade, kontakta oss genom att skicka mail till info@hembygdsforbundet.se eller ringa 08-34 55 11 (växeln är öppen kl 9-15).

12. Säkerhet
Sveriges hembygdsförbund har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.