Om projektet Bilden av oss

Projektet Bilden av oss ska vidga bilden av landsbygd och stärka företagande och bidra till affärsutveckling genom kunskapshöjande utifrån ett normkreativt perspektiv. På sikt ska projektet bidra till fler och bättre affärer samt öka landsbygdens attraktivitet och roll i den lokala och regionala utvecklingen. 

Målen för projektet är ökad kunskap och förståelse bland beslutsfattare och tjänstepersoner kring vikten av vidgade perspektiv och berättande som är representativt. Detta gör att beslut landsbygdssäkras bättre och att de får bättre förståelse för hela länet. Det ger också ökad självkänsla och självbild på landsbygd. 

När det kommer till representation i bilder så finns det väldigt få bilder som återger det verkliga livet i landsbygd. Som regel är det folktomma miljöer, övergivna hus eller vackra landskap utan människor. Jämför man med staden så finns det en stor blandning av bilder med många människor och olika slags miljöer och en känsla av att det är där livet pågår. Detta bekräftar även forskningen där det tydligt framgår att normativa föreställningar av landsbygden som bakåtsträvande och avbefolkad står i relation till staden som en plats för innovation och inkludering, trots att detta sker och finns även i landsbygd. Följden av detta blir en alltför snäv och begränsande bild av platserna och dess befolkning, entreprenörsanda och stora möjligheter till utveckling. Det vill projektet ändra på.

Vi är Jämtland och Härjedalens hembygdsförbund som samlar drygt 70 medlemsföreningar och nära 10 000 medlemmar i hela länet. Vi anser att ett levande kulturarv och ett starkt lokalt engagemang är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och en väl fungerande demokrati.

Trine Amundsen projektet Bilden av oss

En bild säger mer än tusen ord

Det finns spekulationer om att ordspråket är en variant av något som den kinesiska filosofen Confucius sade för mer än tvåtusen år sedan. Bilder ger möjlighet till egna reflektioner och analyser och öppnar för att läsa in egna erfarenheter och känslor i det man ser.

Trine Amundsen är ordförande i Heimbygdas styrelse och ledamot i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse. Hon har tidigare arbetat med de gröna näringarna och landsbygdsutveckling som regionchef för LRF och som VD på Torsta AB.

Release för magasinet Bilden av oss

Teaser från 20 juni 2023 när vi lanserade magasinet Bilden av oss på Storsjöteatern i Östersund.

Webbinarium från 10 maj 2023 

Föredrag om Heimbygdas projekt Bilden av oss, ett projekt för att förändra den faktiska och mentala bilden av landsbygd och synliggöra hur den urbana normen kommer till uttryck och konsekvenserna av det.

Ladda ner Bilden av oss!

En antologi om bildens makt, urban norm och varför bilden av landsbygder behöver breddas. Med texter av Po Tidholm, Samantha Ohlanders, Lars Trägårdh, Ola Hanneryd med flera.