Vad är urban norm, och hur kommer den till uttryck?

Projektet utgår från forskning kring urban norm och lokal utveckling. Här hittar du en redogörelse av begreppet, illustrationer och ett bingo som hjälper till att synliggöra hur det kommer till uttryck. 

Vadå urban norm?

Urban norm, urbant tolkningsföreträde och territoriell maktordning är alla relativt nya akademiska begrepp som fungerar som redskap för att beskriva ett strukturellt förhållande och fördelning av makt mellan stad och landsbygd.

Illustrationer

Ulla Granqvist illustrerar några av de vanligaste fördomarna kring stad och land.

Hur låter Urban norm?

Ett bingo du kan använda i sammanhang präglade av urban norm och som förhoppningsvis ger upphov till bra samtal, reflektion och vidgade perspektiv