Välkommen till Bilden av oss!

Heimbygdas satsning Bilden av oss är ett projekt som handlar om att förändra både den mentala och faktiska bilden av landsbygd.

När det kommer till representation i bilder så finns det väldigt få bilder som återger det verkliga livet i landsbygd. Som regel är det folktomma miljöer, övergivna hus eller vackra landskap utan människor. Jämför man med staden så finns det en stor blandning av bilder med många människor och olika slags miljöer och en känsla av att det är där livet pågår. Detta bekräftar även forskningen där det tydligt framgår att normativa föreställningar av landsbygden som bakåtsträvande och avbefolkad står i relation till staden som en plats för innovation och inkludering, trots att detta sker och finns även i landsbygd. Följden av detta blir en alltför snäv och selektiv av platsen och dess befolkning, entreprenörsanda och stora möjligheter till utveckling. Det vill projektet ändra på.

Bilden av oss

De borde sakna bilden av oss

Det är bilden av den samiska vardagen i norr som syns. I nyheterna om samer. Dit åker de när den stora världen vill lära sig mer om det samiska livet. När storstaden vill synas med samer.

Vadå urban norm?

Urban norm, urbant tolkningsföreträde och territoriell maktordning är alla relativt nya akademiska begrepp som fungerar som redskap för att beskriva ett strukturellt förhållande och fördelning av makt mellan stad och landsbygd.

Myter med olika makt

I Norge är landsbygderna fortfarande en stark politisk kraft, det är en politisk dimension som ingen norsk politiker kan ignorera. Om du gör det är risken att förlora stor.

Ladda ner Bilden av oss!

En antologi om bildens makt, urban norm och varför bilden av landsbygder behöver breddas. Med texter av Po Tidholm, Samantha Ohlanders, Lars Trägårdh, Ola Hanneryd med flera.