Hur låter Urban norm?

Hur låter Urban norm? Ett bingo du kan använda i sammanhang präglade av urban norm och som förhoppningsvis ger upphov till bra samtal, reflektion och vidgade perspektiv.

Bingo - hur låter urban norm?