Vadå urban norm?

Urban norm, urbant tolkningsföreträde och territoriell maktordning är alla relativt nya akademiska begrepp som fungerar som redskap för att beskriva ett strukturellt förhållande och fördelning av makt mellan stad och landsbygd.

Illustrationer

Ulla Granqvist illustrerar några av de vanligaste fördomarna kring stad och land.

Hur låter Urban norm?

Ett bingo du kan använda i sammanhang präglade av urban norm och som förhoppningsvis ger upphov till bra samtal, reflektion och vidgade perspektiv